Obawy zmaleją, czy jednak nie?


NEJM. Nie wiadomo, czy lista ostrzeżeń w drukach JAK inhibitorów jest ostateczna. Opublikowano ważne porównanie dwóch leków, które ma znaczenie dla codziennej praktyki. CO WIADOMO – stosowanie tofacytynibu w chorobach reumatycznych wiązało się z ryzykiem występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, zaburzeń lipidowych oraz chorób nowotworowych , , . Jest też potrzeba doprecyzowania ryzyka chorób nowotworowych. CO NOWEGO – są wyniki prospektywnej, randomizowanej otwartej próby z udziałem pacjentów z aktywnym – mimo leczenia metotreksatem – RZS, którzy byli już obciążeni przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego . W badaniu tym, które miało charakter porównawczy, typu „noninferiority” komparatorem dla fofacytynibu był lek anty-TNFα, który w opisie profilu bezpieczeństwa także ma ryzyko powodowania zaburzeń kardiologicznych . Pacjentów randomizowano do trzech grup – pierwszej, w której stosowano tofacytynib 5 mg dwa razy dziennie, drugiej – tofacytynib 10 mg dwa razy dziennie i do trzeciej grupy otrzymujących lek anty-TNFα. Po blisko 4 latach obserwacji stwierdzono, że ryzyko zdarzeń sercowo naczyniowych i ryzyko raka jest wyższe wśród leczonych tofacytynibem niż podczas stosowania anty-TNFα. Obie grupy stosujące tofacytynib analizowano łącznie.. Zdarzenia sercowo-naczynioweNowotworyTofacytynib3,4%4,2%Anty-TNFα2,5%2,9%HR1.33 (95% CI: 0.91-1.94)1.48 (95% CI: 1.04 to 2.09) Ponadto częstość infekcji oportunistycznych (łącznie z półpaścem i gruźlicą), ale też częstość samego półpaśca oraz nieczerniakowych raków skóry…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.