Czy to możliwe, że operacje bariatryczne zmniejszają ryzyko nowotworów?

Czy to możliwe, że operacje bariatryczne zmniejszają ryzyko nowotworów

Operacje pomagające zredukować masę ciała są coraz bardziej dostępne. Zaistniała przesłanka, aby dodać nową korzyść z ich przeprowadzania.

Otyłość oprócz ryzyka cukrzycy, nadciśnienia, udarów, czy zawału serca wiąże się z większym ryzykiem niektórych nowotworów.

Po 10 latach – obserwację zakończono w 2021 r. – jedynie u 2,9% odnotowano przypadki nowotworów związanych z otyłością, podczas gdy w grupie kontrolnej wystąpiły one w tym czasie u 4,9%. Oceniono, że ryzyko obniżyło się o 32%.

Ponieważ badanie miało charakter retrospektywny, czyli analizy historii choroby tych osób, możliwe jest, że zawiera nieścisłości.

Grupa, która zdecydowała się na operację mogła mieć inne cechy demograficzne niż grupa kontrolna (rozbieżność wieku, sposobu odżywiania się, stosowania używek).

Także być może dzięki większej determinacji mogła bardziej poprawić na korzyść swój styl życia i właśnie to, a nie sama operacja tak wpłynęło na wynik porównania. Nie znamy tych szczegółów.

O rzetelnej ocenie naukowej pożytków z unikania kolacji u osób odchudzających się przez stosowanie diety redukcyjnej i wysiłku fizycznego piszemy w artykule Czy rzeczywiście warto powstrzymywać się od późnych posiłków podczas leczenia otyłości? Ocena kliniczna.

Referencja:

  1. Ali Aminian  A i wsp. Association of Bariatric Surgery With Cancer Risk and Mortality in Adults With Obesity JAMA . 2022 Jun 28;327(24):2423-2433PMCID: doi: 10.1001/jama.2022.9009

Fotografia: laurentvalentinjospi0 / Pixabay