Etrolizumab – dlaczego NIE. Argument drugi.


Wyniki badania LAUREL zostały opublikowane niemal w tym samym czasie, co wyniki pozostałych dużych badań tego leku, na początku 2022 r. Wiemy już z jakiego powodu. CO WIADOMO – etrolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw podjednostce β7 dwóch integryn α4β7 i αEβ7 . Jest lekiem, który od 2014 do 2020 r. roku był oceniany we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego-Crohna. W badaniach fazy 2 oraz w początkowym okresie badań fazy 3 wykazywano skuteczność etrolizumabu w indukowaniu odpowiedzi klinicznej u pacjentów z colitis ulcerosa , . CO NOWEGO – w badaniu LAUREL pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy w 10 tygodniu odpowiedzieli na leczenie indukcyjne, byli randomizowani do dalszego leczenia podtrzymującego etrolizumabem lub placebo do 62 tygodnia. Oprócz szeregu danych, w tym punkcie czasu wykazano remisję u 29.6% otrzymujących etrolizumab i 20.6% otrzymujących placebo, ale różnica nie była istotna statystycznie (p=0.19) . KONTEKST – uzyskany, nieistotny statystycznie wynik, być może stanowił argument drugi za tym, aby zaprzestać dalszych badań tej cząsteczki. Więcej o wielkim projekcie badań z etrolizumabem piszemy w artykule: Rewolucja, która się nie wydarzyła. Referencje: Wei X i wsp. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Modeling of Serum Etrolizumab and Circulating β7 Receptor Occupancy in Patients With…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.