Etrolizumab – dlaczego NIE. Argument pierwszy.


To nowa antyintegryna wiążąca się z podjednostką β7 dimerów α4β7 i αEβ7, badana przez kilka ostatnich lat. Lek ten postrzegany był jako następy szczebel rozwoju całej grupy terapeutycznej. Nie wszystko, co w teorii jest prawdopodobne, tu znalazło potwierdzenie. PROBLEM KLINICZNY – leki antyintegrynowe mają ograniczenia, w tym niezbyt szybki początek działania i mniejszy wpływ na objawy pozajelitowe, co uzasadnia poszukiwania lepszych rozwiązań w tej grupie. CO WIADOMO – etrolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw podjednostce β7 dwóch integryn α4β7 i αEβ7 . W badaniu 2 fazy etrolizumab poprawiał w stosunku do placebo częstość remisji u chorych z colitis ulcerosa . Wyniki badania HICKORY zostały opublikowane niemal w tym samym czasie, co wyniki pozostałych dużych badań tego leku, na początku 2022 r. CO NOWEGO – badanie 3 fazy HICKORY było prowadzone w 24 krajach. Do dwóch kohort włączono 609 pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego colitis ulcerosa. Skuteczność indukcji oceniono w tygodniu 14. Remisję uzyskało wówczas 18,5% leczonych aktywnie i 6,3% otrzymujących placebo (p=0.0033) . Odpowiadający na leczenie z obu kohort byli ponownie randomizowani do leczenia podtrzymującego do 66 tygodnia, wówczas nie było pomiędzy mini istotnej różnicy (24.1% vs. 20.2%; p=0.50) . KONTEKST – w teorii efekt kliniczny etrolizumabu powinien być…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.