Golimumab – jaki był efekt podtrzymywania odpowiedzi przez rok w colitis ulcerosa?


To lek rzadko podawany pacjentom z IBD w Polsce. Przypominamy podstawowe wielkości, będące miarą korzyści z jego stosowania. CO WIADOMO – golimumab to całkowicie ludzkie przeciwciało przeciw postaci rozpuszczalnej i przezbłonowej TNFα. Oprócz wskazań reumatologicznych w 2013 r. został zarejestrowany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego , . CO NOWEGO – w badaniu 3 fazy z udziałem 464 pacjentów odpowiadających na leczenie indukcyjne, którym golimumab był dalej podawany podskórnie do 52 tygodnia w dawce 50 lub 100 mg co 4 tygodnie, jako pierwszy lek z tej grupy terapeutycznej (anti-TNFa naive pts) oceniono częstość odpowiedzi, podtrzymania remisji i wygojenia śluzówki pomiędzy 30 a 52 tygodniem. Definicje tych punktów były standardowe . Ryc. Ocena długookresowej skuteczności klinicznej golimumabu (sc) u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa). Badanie prospektywne, randomizowane. Definicje punktów końcowych standardowe. Różnice vs placebo istotne statystycznie. Na podstawie: Sandborn WJ i wsp. Gastroenterology. 2014 Jan;146(1):96-109.e1 W podtrzymywaniu odpowiedzi i uzyskaniu trwałej remisji i trwałego zagonienia śluzówki dawka 50 mg sc okazała się podobnie skuteczna jak 100 mg sc. Różnice vs placebo we wszystkich przywołanych tu punktach końcowych były istotne statystycznie . Referencje: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/simponi Harzallah I. i wsp. Golimumab pharmacokinetics in ulcerative colitis: a literature review Therap Adv Gastroenterol. 2017…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds