Golimumab – skuteczność w leczeniu indukcyjnym w colitis ulcerosa


To drugie ­– obok adalimumabu – całkowicie ludzkie przeciwciało skierowane przeciw TNF-α, które może być stosowane w colitis ulcerosa. Jaka jest jego skuteczność w leczeniu indukcyjnym? CO WIADOMO – golimumab to całkowicie ludzkie przeciwciało przeciw postaci rozpuszczalnej i przezbłonowej TNFα . W 2009 r. został zarejestrowany przez FDA i EMA we wskazaniach reumatologicznych, a w 2013 r. do stosowania w colitis ulcerosa . Nie jest zarejestrowany do stosowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna. CO NOWEGO – w badaniu 3 fazy z udziałem 761 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w 6 tygodniu leczenia oceniono dwa schematy dawkowania podskórnego . W tygodniu „0” i 2 testowano dwie różne dawki: 200 mg i potem 100 mg lub 400 mg i potem 200 mg. Definicje punktów końcowych, czyli odpowiedzi i remisji klinicznej, były standardowe . Ryc. Ocena skuteczności klinicznej golimumabu w postaci podskórnej (sc) w indukowaniu odpowiedzi na leczenie u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa). Definicje punktów końcowych standardowe. Różnice vs placebo istotne statystycznie. Na podstawie: Sandborn WJ i wsp. Gastroenterology . 2014 Jan;146(1):85-95; quiz e14-5. Odpowiedź na oba schematy dawkowania była zbliżona, w każdym z przytoczonych tu kryteriów różnice vs placebo były istotne statystycznie (p<0.0001) i klinicznie . Efekt działania leku…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.