Gwiazda, czy tylko meteor?

Obiecujące wyniki po 12 tygodniach indukcji guselkumabem w CD. To zupełnie nowy lek w IBD i od razu jest porównany do ustekinumabu. Odsetki robią wrażenie. Może jednak narodziny gwiazdy?

Obiecujące wyniki po 12 tygodniach indukcji guselkumabem w chorobie Leśniowskiego-Crohna. To zupełnie nowy lek w IBD i od razu jest porównany do ustekinumabu. Odsetki robią wrażenie. Może jednak narodziny gwiazdy? PUNKT WIDZENIA PROBLEM KLINICZNY – nie było dotąd wystarczających informacji, aby ocenić czy guselkumab będzie skuteczny w IBD. CO WIADOMO – guselkumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem przeciw podjednostce p19 interleukiny 23 . Jest zarejestrowany do stosowania w łuszczycy plackowatej jak i w łuszczycowym zapaleniu stawów . Natomiast – dla przypomnienia – ustekinumab jest ludzkim przeciwciałem, które wiąże się z podjednostką p40 interleukin: IL-12 i IL-23 . Jest zarejestrowany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i w chorobie Leśniowskiego-Crohna . CO NOWEGO – w badaniu fazy 2 pacjenci, z których blisko połowa nie odpowiedziała na wcześniejsze terapie biologiczne, byli randomizowani do leczenia dożylnego guselkumabem w dawce 200 mg, 600 mg lub 1200 mg w tygodniu 0, 4, 8 lub ustekinumabem w dawce ok. 6 mg/kg w tygodniu 0 i 90 mg podawanym podskórnie w tygodniu 8 lub otrzymywali placebo. W tygodniu 12 pacjenci otrzymujących guselkumab znamiennie częściej (p<0.05) osiągali remisję choroby (CDAI<150) niż otrzymujący placebo, odpowiednio było to 57.4%, 55.6%, 45.9% vs 16.4% . Ryc. 1 Ocena skuteczności guselkumabu…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.