Terapia bardzo złożona

Czy dwa leki immunosupresyjne stosowane łącznie to ostatnie słowo złożonej farmakoterapii ciężkich przypadków CD?
OPIS PRZYPADKU

BMJ Case Rep. Czy dwa leki immunosupresyjne stosowane łącznie to ostatnie słowo złożonej farmakoterapii ciężkich przypadków choroby Leśniowskiego-Crohna? Przy tej okazji „Forum opinii czytelników” – zapraszamy do głosowania w quizach. PUNKT WIDZENIA PROBLEM KLINICZNY – dołączenie trzeciego leku immunosupresyjnego w przypadkach choroby Leśniowskiego-Crohna opornych na terapię jest decyzją niezwykle trudną, ponieważ brak jest obecnie wystarczających danych o bezpieczeństwie takiego kroku. CO NOWEGO – w wydaniu BMJ Case Rep z października 2021 r. jest opis przypadku chorego z krętniczo-okrężniczą lokalizacją zmian zapalnych, który utracił odpowiedź na infliksymab, co było powodem próby poszerzenia leczenia o metotreksat i potem zamiany na ustekinumab z metotreksatem. Nie przyniosło to oczekiwanego efektu Zatem podano te trzy leki ustekiumab, adalimumab i metotreksat razem w celu indukowania odpowiedzi, co finalnie uzyskano po 4 tygodniach. Terapia trójlekowa była kontynuowana przez 6 miesięcy, kiedy to warunki finansowe wymogły odstawienie ustekinumabu. Chory otrzymując adalimumab i metotreksat pozostawał w remisji przez kolejne 8 miesięcy obserwacji, a tolerancja leczenia była dobra. FORUM OPINII Referencja: Yu N., i wsp. Triple therapy with adalimumab, ustekinumab and methotrexate for induction of remission in moderate to severe ileocolonic Crohn’s disease with upper gastrointestinal involvement in a biologic-experienced individual BMJ Case Rep. 2021 Oct 13;14(10):e243500. doi: 10.1136/bcr-2021-243500. Fotografia:…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.