Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego powikłaniem immunosupresji?

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego powikłaniem immunosupresji?
OPIS PRZYPADKU

Pathol Res Pract. Czy zrelacjonowana tu zależność jest uzasadniona? Jakie powinno być dalsze leczenie? Na początku 2023 roku w Pathology – Research and Practice zespół z Magdeburga opublikował opis przypadku, który autorzy sami określili jako an unusual counterfactual scientific case report, co w luźnym tłumaczeniu można wyrazić jako zaprzeczający faktom, czy też racjonalnemu myśleniu, przypadek. 52-letni pacjent został przyjęty z bólami brzucha dość typowymi dla ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Nie gorączkował, nie było wymiotów, nie było zmiany rytmu wypróżnień. Wcześniej z powodu sterydozależnego przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego otrzymywał w kolejnych liniach leczenia adalimumab, wedolizumab, a przed hospitalizacją tofacytynib. Ten ostatni w dawce 5 mg dwa razy dziennie. W badaniach laboratoryjnych nie było leukocytozy, a jedynie podwyższone stężenie CRP. Ultrasonografia ujawniła hipertroficzny wyrostek robaczkowy z widocznym objawem tarczy strzelniczej oraz wysięk w tej okolicy. Wykonano laparoskopową appendektomię potwierdzając śródoperacyjnie wstępne rozpoznanie ropnego zapalenia wyrostka robaczkowego, co potem znalazło wyraz w badaniu histopatologicznym. Zdaniem autorów paradoksalne jest to, że podczas leczenia immunosupresyjnego wywierającego efekt przeciwzapalny dochodzi do nasilenia zapalenia. Przywołują oni przypadki nie tylko zapalenia wyrostka, ale i zapalenia uchyłków jelita grubego opisywane podczas stosowania inhibitorów kinazy janusowej u pacjentów z RZS. Wyjaśnieniem – ich zdaniem – może być osłabienie śródbrzusznych…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds