Czy ustekinumab (anty-IL 12/23) jest równie skuteczny i bezpieczny u osób starszych powyżej 60 r.ż. z chorobą Leśniowskiego-Crohna?

Czy ustekinumab (anty-IL 12/23) jest równie skuteczny i bezpieczny u osób starszych powyżej 60 r.ż. z chorobą Leśniowskiego-Crohna?

JCC, styczeń 2023 r. Wyniki rocznej obserwacji 648 pacjentów w rzeczywistej praktyce klinicznej. Rejestr ENEIDA. Ustekinumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1κ przeciwko interleukinie (IL)-12/23 zarejestrowanym do stosowania zarówno we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego jak i w chorobie Leśniowskiego-Crohna . Badania obserwacyjne prowadzone w rzeczywistej, codziennej praktyce są ważnym uzupełnieniem badań z randomizacją, ponieważ uwzględniają wszystkich leczonych bez względu na wiek czy współchorobowości. Skuteczność kliniczna i profil typowych działań niepożądanych, czyli bezpieczeństwo stosowania ustekinumabu oceniane w prospektywnym badaniu obserwacyjnym w 16, 32 i 54 tygodniu wśród pacjentów starszych – w wieku powyżej 60 lat – nie różniła się istotnie od obserwowanej u osób młodszych . Ryc. 1 Częstość remisji bez glikokortykoidów (GCS) u pacjentów (n=648) z chorobą Leśniowskiego-Crohna oceniana w tygodniu 16, 32 i 54 (brano pod uwagę wskaźnik Harvey-Bradshaw, CRP, kalprotektynę, aktywność endoskopową). Osobom >60 r.ż. (n=212) przypisano jako kontrolę dwie osoby w wieku <60 r.ż. o podobnej wcześniejszej ekspozycji na anty-TNFα oraz analogii w nawyku palenia papierosów. Badanie obserwacyjne, prospektywne. Różnice nie były istotne statystycznie. AE – adverse events – działania niepożądane (Na podstawie: Casas-Deza D. i wsp J Crohns Colitis. 2023 Jan 27;17(1):83-91)Trwałość tej interwencji w leczeniu podtrzymującym była w obu grupach podobna, do częstości działań…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.